హిందీ, ఇంగ్లీష్‌ నేర్పించే యాప్‌

పిల్లలకు హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్‌ నేర్పించాలనుకునేవారికి గూగుల్‌ కొత్తగా రిలీజ్‌ చేసిన ‘బోలో యాప్‌ ఉపయోగపడుతుంది. స్పీచ్‌ రికగ్నిషన్‌, టెక్ట్స్‌ టు స్పీచ్‌ టెక్నాలజీ సాయంతో ప్రాథమిక

Read more

పరోపకారం

మొద్దులగూడెం అనే గ్రామంలో శాంతయ్య అనే రైతు ఉన్నాడు అతడు చాలా నిజాయితీపరుడు. సహాయం చేసే గుణం కలవాడు. తనకున్న రెండు ఎకారాల పొలంతోనే వ్యవసాయం చేస్తూ

Read more

వాయిదాల పద్ధతి మంచిది కాదు

ఒకసారి వాయిదా వేస్తే అర్ధం చేసుకోవచ్చు. మరోసారి వాయిదా వేయడం పొరపాటు. మరల మరల వాయిదాలు వేస్తే అది అలవాటు. మనిషి పురోగతిని దెబ్బతీసే దురలవాటు. అందుకే

Read more

కన్ను తెరిచి నిద్రపోయే డాల్ఫిన్‌!

తెలుసుకోండి ..        కన్ను తెరిచి నిద్రపోయే డాల్ఫిన్‌! మనుషుల తర్వాత ఎక్కువగా సాంఘిక జీవనం గడిపేది కోతులు. వాటి గుంపులోని ఏదైనా ఒక

Read more