ఏప్రిల్‌లో ఏకంగా బ్యాంకులకు 15 రోజులు సెలవులు

మరో మూడు రోజుల్లో ఏప్రిల్ నెల రాబోతుంది. ఈ క్రమంలో బ్యాంకు ఖాతాదారులకు ముఖ్య గమనిక. ఏప్రిల్ నెలలో బ్యాంకులకు ఏకంగా 15 రోజులు సెలవులు రాబోతున్నాయి.

ఏ తేదీన సెలవు అనేది చూస్తే..

ఏప్రిల్‌ 1 (ఆర్థిక వార్షిక సంవత్సరం)
ఏప్రిల్‌ 2 (ఆదివారం)
ఏప్రిల్‌ 4 (మహవీర్‌ జయంతి)
ఏప్రిల్‌ 5 (జగ్జీవన్‌రాం జయంతి)
ఏప్రిల్‌ 7 (గుడ్‌ఫ్రైడే)
ఏప్రిల్‌ 8 (రెండో శనివారం)
ఏప్రిల్‌ 9 (ఆదివారం)
ఏప్రిల్‌ 14 (అంబేడ్కర్‌ జయంతి)
ఏప్రిల్‌ 15 (బెంగాలీల న్యూ ఇయర్)
ఏప్రిల్‌ 16 (ఆదివారం)
ఏప్రిల్‌ 18 (షాద్‌ ఈ ఖాదర్‌)
ఏప్రిల్‌ 21 (ఈద్‌ ఉల్‌ ఫితర్‌)
ఏప్రిల్‌ 22 (రంజాన్‌)
ఏప్రిల్‌ 23 (ఆదివారం)
ఏప్రిల్‌ 30 (ఆదివారం) తేదీల్లో బ్యాంకుకు సెలవు దినంగా ఉంది. కాగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక రోజులు (పండగలు/రాష్ట్రాల ఆవిర్భావ దినోత్సవాలు) ఉండడం వల్ల ఆయా రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే బ్యాంకులకు కొన్ని సెలవులు ఉంటాయని గమనించాలి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం 11 రోజులు మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.