ఆగస్టు లో బ్యాంకులకు ఎన్ని రోజులులు సెలవొ తెలుసా..?

జులై నెల రేపటితో పూర్తి అవుతుంది. మంగళవారం నుండి ఆగస్టు నెల మొదలుకాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు నెలలో బ్యాంకులకు ఎన్ని రోజులు సెలవులో..ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులు

Read more

జూలై నెలలో 14 రోజులు బ్యాంకులు బంద్

మరో వారం రోజుల్లో జూన్ నెల పూర్తి అయ్యి జులై నెల మొదలుకాబోతుంది. ఈ క్రమంలో జులై నెలలో ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులు ఓపెన్ గా ఉంటాయి..ఎన్ని

Read more

మే నెలలో బ్యాంకులకు ఎన్ని రోజులు సెలవులంటే..!

నెల మారుతుందంటే ముందుగా గ్యాస్ ఖాతాదారులు , బ్యాంకు ఖాతాదారులు అలర్ట్ అవుతారు. గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ఎంత పెరుగుతుందో ..ఎంత తగ్గుతుందో అని చూస్తారు. ఇక

Read more

ఏప్రిల్‌లో ఏకంగా బ్యాంకులకు 15 రోజులు సెలవులు

మరో మూడు రోజుల్లో ఏప్రిల్ నెల రాబోతుంది. ఈ క్రమంలో బ్యాంకు ఖాతాదారులకు ముఖ్య గమనిక. ఏప్రిల్ నెలలో బ్యాంకులకు ఏకంగా 15 రోజులు సెలవులు రాబోతున్నాయి.

Read more

మార్చి నెలలో ఏకంగా బ్యాంకులకు 12 రోజులు సెలవులు

మరో ఆరు రోజులైతే ఫిబ్రవరి నెల పూర్తి అవుతుంది. ఈ క్రమంలో మార్చి నెలలో బ్యాంకులకు ఎన్ని రోజులు సెలవులు రాబోతున్నాయనేదానిపై ఖాతాదారులు మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టారు. మాములుగా

Read more

ఫిబ్రవరి లో ఏకంగా బ్యాంకులకు 9 రోజులు సెలవులు

ఫిబ్రవరి నెలలో బ్యాంకులకు ఏకంగా 9 రోజులు సెలవులు రాబోతున్నాయి. నెల మారుతుందంటే ముందుగా బ్యాంకు ఖాతాదారులు అలర్ట్ అవుతారు. ఈ నెలలో ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులు

Read more

డిసెంబర్‌ లో బ్యాంకులకు ఎన్ని రోజులు సెలవులో తెలుసా..?

నెల మారుతుందంటే ముందుగా బ్యాంకు ఖాతాదారులు అలర్ట్ అవుతారు. ఈ నెలలో ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి..ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు అనేవి చూస్తుంటారు. వాటిని బట్టి

Read more

బ్యాంకులకు వరుసగా ఆరు రోజులు సెలవులు

బ్యాంకులకు వరుసపెట్టి ఆరు రోజులు సెలవులు వచ్చాయి. దీపావళి సందర్బంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని సంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది. కొన్ని సంస్థలు రెండుమూడు రోజులపాటు సెలవులు ప్రకటిస్తే మరికొన్ని

Read more

సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 5 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు

సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 5 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు రాబోతున్నాయి. నెల మారిందంటే ముందుగా బ్యాంకు ఖాతాదారులు అలర్ట్ అవుతారు. ఈ నెలలో ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులు

Read more

ఆగస్టు నెలలో బ్యాంకులకు 19 రోజులు సెలవులు

నెల మారిందంటే ముందుగా బ్యాంకు ఖాతాదారులు అలర్ట్ అవుతారు. ఈ నెలలో ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి..ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు అనేవి చూస్తుంటారు. వాటిని బట్టి

Read more

నవంబరు నెలలో బ్యాంకులకు 17 రోజులు సెలవులు

నెల మారిందంటే ముందుగా బ్యాంకు ఖాతాదారులు అలర్ట్ అవుతారు. ఈ నెలలో ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి..ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు అనేవి చూస్తుంటారు. వాటిని బట్టి

Read more