ఒంటరితనంతో మెదడు బేజారు

ఆరోగ్యం-వికాసం

loneliness-
loneliness-

మీరెంత సోషల్‌గా ఉంటారనేది మీ సోషల్‌ మీడియాలనే కాదు, మెదడు నెట్‌వర్కులోనూ కనిపిస్తుంది అంటున్నారు. న్యూరోసైన్సు సొసైటీకి చెందిన నిపుణులు.

మెదడులోని మీడియల్‌ ప్రిఫ్రాంటల్‌ కార్టెక్స్‌ వ్యక్తి ఆలోచనలనీ ప్రతిబింబిస్తుందట. అంటే మనం ఒంట రిగా ఉన్నామా..పదిమందితో కలిసి ఉం టున్నామా అన్న విషయం మెదడు భాగం పనితీరులో కనిపిస్తుందన్నమాట.

ఇందు కోసం సోషల్‌గా చురుగ్గా ఉండేవాళ్లనూ, ఒంటరిగా ఉండేవాళ్లనీ ఎంపిక చేసి ఎమ్మారై స్కాన్‌ ద్వారా వాళ్ల మెదడు పనితీరుని పరిశీలిం చారట.

అందులో సోషల్‌గా ఉండే వాళ్లలో తమ గురించీ సన్ని హితుల గురించీ ఆలో చించే టప్పుడు ఆ భాగం ఒకేలా స్పందిస్తే, సెలబ్రిటీలూ చుట్టుపక్కలవాళ్ల గురించి ఆలోచించేటప్పుడు మరోరకంగా స్పందించిందట. కానీ పెద్దగా తేడా ఏమీ లేదట.

అదే ఒంటరిగా ఎవరితోనూ కలవకుండా ఉండే వాళ్ల ఆలోచనల్లో కేవలం వాళ్ల గురించి ఆలోచించిప్పుడు మెదడు స్పందించే తీరు.

వేరేవాళ్ల గురించి ఆలోచించినప్పుడు స్పందించే తీరుకి పూర్తి భిన్నంగా ఉందట.

దీన్నిబట్టి ఎవరతో కలవ కుండా ఒంటరిగా గడపడం వల్ల వాళ్ల మెదడులోనూ క్రమేణా మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయన్న మాట.

తాజా అంతర్జాతీయ వార్తల కోసం : https://www.vaartha.com/news/international-news/