ఒంటరి తనానికి అభిరుచే ఔషధం

వ్యధ: వ్యక్తిగత, మానసిక సమస్యలకు పరిష్కారం నేను ఒంటరి తనంతో బాధపడు తున్నాను. నిద్రలేచి నప్పటి నుంచి నిరాశ, నిస్పృహాలు వెంటాడుతు న్నాయి. బతుకంతా భారంగా అని

Read more

ఒంటరితనంతో మెదడులో మార్పులు

మానసిక వికాసం మీరెంత సోషల్‌గా ఉంటారనేది మీ సోషల్‌ మీడియాలనే కాదు, మెదడు నెట్‌వర్కులోనూ కనిపిస్తుంది అంటున్నారు. న్యూరోసైన్సు సొసైటీకి చెందిన నిపుణులు. మెదడులోని మీడియల్‌ ప్రిఫ్రాంటల్‌

Read more

ఒంటరితనంతో మెదడు బేజారు

ఆరోగ్యం-వికాసం మీరెంత సోషల్‌గా ఉంటారనేది మీ సోషల్‌ మీడియాలనే కాదు, మెదడు నెట్‌వర్కులోనూ కనిపిస్తుంది అంటున్నారు. న్యూరోసైన్సు సొసైటీకి చెందిన నిపుణులు. మెదడులోని మీడియల్‌ ప్రిఫ్రాంటల్‌ కార్టెక్స్‌

Read more