తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అవార్డుల కార్యక్రమం

YouTube video

Telangana State Election Commission Organising 1st Telangana Democracy Awards at Taramati Baradari

బరదరి : తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం 1 వ తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్య అవార్డులను కార్యక్రమం
తారామతి బరదరి లో నిర్వహిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ గవర్నర్‌ పాల్గొన్నారు.

తాజా జాతీయ వార్తల కోసం క్లిక్‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/national/