మిషన్‌ భగీరథను పరిశీలించేందుకు కేంద్ర బృందం రాక

హైదరాబాద్‌: ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర బృందం వస్తుంది. మిషన్‌ భగీరథ ప్రాజెక్టును క్షేత్రస్థాయిలో పరీశీలించేందుకు గాను ఈ కేంద్ర బృందం నేడు రాష్ట్రానికి వస్తున్నది. ఇందులో

Read more