కోచింగ్ సెంటర్‌లకు కేంద్ర విద్యాశాఖ నూతన మార్గదర్శకాలు జారీ

16 ఏళ్ల లోపు విద్యార్థులను చేర్చుకోవడానికి వీల్లేదని కోచింగ్ సెంటర్లకు స్పష్టం చేసిన కేంద్రం న్యూఢిల్లీః పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొచ్చి దోపిడీకి పాల్పడుతున్న కోచింగ్ సెంటర్లను నియంత్రించడమే లక్ష్యంగా

Read more