గోరంటాకులో ఔషధ గుణం

ఇంటింటా చిట్కాలు- సాధారణంగా గ్రామ ప్రాంతాల్లో అన్ని ఇళ్లల్లోను ఈ చెట్టు ఉంటుంది. గోరింటాకు ఇష్టపడని తెలుగింటి ఆడపడుచులెవరూ ఉండరు. కాబట్టి ఇది ప్రసిద్ధమైన మొక్క. గోరింటాకు

Read more

కొబ్బరినూనెలో ఔషధ గుణాలు

ఇంటింటా చిట్కాలు కొబ్బరినూనె నుండి సాధారణంగా ఒక తియ్యటి వాసన వస్తుంది. ఈ నూనెను కేవలం మర్దన కోసమో, వంటకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. అనుకుంటే పొరపాటే. అంతకుమించిన

Read more

కొబ్బరి నూనెలో ఔషధ గుణాలు

తెగిన గాయాలకు చిట్కా వైద్యం కొబ్బరి నూనె నుండి సాధారణంగా ఒక తియ్యటి వాసన వస్తుంది. ఈ నూనెను కేవలం మర్దన కోసమో, వంటకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు.అనుకుంటే

Read more

అద్భుత ఔషధ గుణాల ఒరెగానో

ఆహారం-ఆరోగ్యం ఒరెగానో అనేది చిన్న సైజు మొక్క. ఇది ఎంత మంచిందంటే దీనికి అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలున్నాయి. చక్కటి సువాసనతో పాటు రోగాల్ని నయం చేసే శక్తి

Read more