మంచి పోషకాలున్న పనస

పండ్లు – ఆరోగ్యం… వేసవిలో విరివిగా దొరికే పండ్లలో పనస కూడా ఒకటి. పండిన పనస తొనల్లో రుచి మాత్త్రమే కాదు , ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి

Read more

పనస పండు కూల్ షేక్

రుచి: వెరైటీ డ్రింక్స్ కావాల్సినవి: పనస పండు ముక్కలు-ఒక కప్పు, పాలు – ఒక కప్పు, పంచదార -తగినంత, యాలకలు-రెండు.. తయారు చేసే విధానం: ముందు పనసపండు

Read more