పనస పండు కూల్ షేక్

రుచి: వెరైటీ డ్రింక్స్ కావాల్సినవి: పనస పండు ముక్కలు-ఒక కప్పు, పాలు – ఒక కప్పు, పంచదార -తగినంత, యాలకలు-రెండు.. తయారు చేసే విధానం: ముందు పనసపండు

Read more