రోడ్డు ప్రమాదాలకు దారులుగా దేశ రహదారులు!

87 శాతం 13 రాష్ట్రాల్లోనే! రహదారులు ప్రగతికి ప్రతీకలని, నాగరికతకు ప్రతిబింబాలని అనడం సర్వసాధారణం. ఆచరణలో చూస్తే మృత్యువుకి మార్గాలని, నరకానికి దగ్గరదారులని అర్థమవుతుంది. ఆప్ఘనిస్థాన్‌, చైనాలను

Read more