పాప్ కార్న్.. ఆరోగ్యానికి మంచిదే..

స్నాక్ ఐటమ్స్ – ఆరోగ్యం పాప్ కార్న్ ..అందరూ తినటానికి అమితంగా ఇష్టపడే స్నాక్ ఐటమ్ ..ముఖ్యంగా థియేటర్ లో సినిమా చూసేటప్పుడు చాలా మందికి ఇది

Read more

రక్తదానం ఆరోగ్యానికి మంచిది

ఆరోగ్య సంరక్షణ రక్తదానం చేయడం వల్ల కొత్త రక్తం వస్తుంది. అది ఆరోగ్యానికి మంచిది అని చెబుతుంటారు. ఆ సంగతి ఎలాగున్నా రక్తంలోని ప్లాస్మా కణాలను సగం

Read more

ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే జొన్న

చాలా సంస్కృతుల్లో జొన్నన్నం, జొన్నరెట్టులూ నిత్య ఆహారంగా ఉన్నాయి. రెండు మూడు తరాల కింద వరి ఆహారానికి మారకముందు జొన్న అన్నం, జొన్నరొట్టెలు తినడమే పరిపాటి. జొన్నల్లో

Read more