ఉంగరం బ్రేస్లెట్ జోడీ

ఫ్యాషన్ … ఫ్యాషన్ … ఎన్ని నగలున్నా ‘ కొత్తగా ఏమున్నాయి?.. అని ఆలోచించే యువతరం.. ఇపుడు ఈ బ్రేస్లెట్ ఉంగరాల జోడీపై మనసు పడుతోంది. ఫాన్సీ

Read more

ఇయర్‌ రింగ్స్‌ ఎంపిక

ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్ గుండ్రటి ముఖం: పొడవాటి లేదా కోలగా ఉండే ఇయర్‌ హ్యాంగింగ్స్‌ ,ఇయర్‌ రింగ్స్‌ ఈ ముఖాకృతికి సూటవుతాయి. ఇందుకోసం టియర్‌డ్రాప్‌, డ్యాంగ్లర్లు ఎంచుకుని, గుండ్రంగా

Read more

చెవిదుద్దుల సింగారాలు

లంగా ఓణీ వేసుకున్న ఏ అమ్మాయి చెవిని చూసినా బుట్టలు, పంజరాల్లాంటి పెద్ద పెద్ద పోగులే కనిపించేవి. ఆ తర్వాత రంగురంగుల రత్నాలూ పొదిగిన ఎన్నో రకాల

Read more