చెవిదుద్దుల సింగారాలు

లంగా ఓణీ వేసుకున్న ఏ అమ్మాయి చెవిని చూసినా బుట్టలు, పంజరాల్లాంటి పెద్ద పెద్ద పోగులే కనిపించేవి. ఆ తర్వాత రంగురంగుల రత్నాలూ పొదిగిన ఎన్నో రకాల

Read more

చెవికి ముక్కెర

కొత్త ఎప్పుడూ వింతే. చెవికి జూకాలు, దుద్దుల నుంచి స్టడ్‌ రింగ్స్‌ కూడా పెట్టుకుంటున్నారు. ఇప్డుపా ముచ్చట ఇంకాస్త లోపలికి వెళ్లి చెవి లోపలికి చేరింది. గిరిజనులు

Read more