లేటెస్ట్ ట్రెండ్

ఫ్యాషన్ ..ఫ్యాషన్ పక్క బిళ్ళతో వచ్చిన మంగళ సూత్రాల చెయిన్లపై మన ఆడాళ్ళు ఎంతలా మనసు పారేసుకున్నారో కదా.. హిట్ అయిన ఈ ట్రెండ్ తో మరోసారి

Read more

Auto Draft

ఫ్యాషన్‌ ఫ్యాషన్‌ నెక్లెసులూ హారాలు కంటెలూ గుండ్ల గొలుసులూ ఇలా నగల్లో చాలారకాలే ఉన్నా పెండెంట్‌ లేదా లాకెట్టు గొలుసులకో ప్రత్యేకస్థానం ఉంది. మిగిలినవన్నీ వేడుకల సమయంలోనే

Read more

ఫ్యాషన్‌ జ్యువెలరీ

అందమే ఆనందం స్మర్ట్‌, క్రాప్‌టాప్స్‌, ఫ్రాక్స్‌, లాంగ్‌గౌన్స్‌ ఇలాంటి పాశ్చాత్య దుస్తులు ధరించినప్పుడు అలాంటి ఫ్యాషన్‌ జ్యువెలరీ ధరస్తేనే బాగుంటుంది. సంప్రదాయ ఆభరణాలు అస్సలు నప్పవు అనుకుంటారు.

Read more