ఉంగరం బ్రేస్లెట్ జోడీ

ఫ్యాషన్ … ఫ్యాషన్ … ఎన్ని నగలున్నా ‘ కొత్తగా ఏమున్నాయి?.. అని ఆలోచించే యువతరం.. ఇపుడు ఈ బ్రేస్లెట్ ఉంగరాల జోడీపై మనసు పడుతోంది. ఫాన్సీ

Read more