మజ్జిగతో మెరిసే చర్మం

అందమే ఆనందం పల్చని బట్ట తీసుకుని రెండు మడతలుగా దాన్ని మజ్జిగలో ముంచి తీసి ముఖం మీద పెట్టుకుని 10 నిముషాలు ఉంచుకోండి.. మళ్లీ మరోసారి మజ్జిగలో

Read more

మజ్జిగతో అనేక లాభాలు

ఆహారం , ఆరోగ్యం మజ్జిగను ఏ సీజన్లో అయినా తీసుకోవచ్చు. కేవలం వేసవి కాలం లో మాత్రమే తీసుకోవాలనే ఆలోచన జారింది కాదు.. మజ్జిగలో సోడియం ,

Read more

మజ్జిగతో ..చర్మం మెరిసే ..

అందమే ఆనందం మజ్జిగతో చర్మాన్ని కాంతివంతంగా .. ముఖారవిందం రెట్టింపు అవుతుంది ..పలుచని క్లాత్ తీసుకుని మడతలుగా చేసి దాన్ని మజ్జిగలో ముంచితీసి ముఖం మీద పెట్టుకుని

Read more