జాకెట్‌..న్యూ ట్రెండ్‌

జాకెట్‌..న్యూ ట్రెండ్‌ పెళ్లంటే నూరెళ్లపంట. మధురమైన జ్ఞాపకాలతో ఆనందంగా జీవించాలని ప్రతిజంట కోరుకుంటుంది. పెళ్లి ఎప్పటికీ మదిలో నిలిచిపోయేలా అట్టహాసంగా చేసుకుంటున్నారు. లక్షలాదిరూపాయలతో పెళ్లిమండపాలు, 20,30రకాల వంటకాలు,

Read more