స్టైలిష్ లుక్ గా కనిపించే వంకీ బ్లౌజులు!

ఫ్యాషన్ .. ఫ్యాషన్ .. చీరలు ఏవైనా ఆధునికత, తమదైన ప్రత్యేకత ఉండాలనుకుంటింది ఈ తరం.. వాళ్లకు దృష్టిలో పెట్టుకుని వచ్చినవే ఈ వంకీ బ్లౌజులు ..

Read more

వెన్నంటే రూపాలు

ఫ్యాషన్‌ ఫ్యాషన్‌… చేనేత జ్లౌజుల డిజైన్లు కేన్వాన్‌ మీదే చిత్రకళ ఉండాలని నియమం ఏముంది? బ్లౌజ్‌ వెనుక భాగాన్ని కూడా కళాత్మక వేదిక చేయొచ్చు. దేశీయమైన కళను

Read more

చీరెకు తగ్గట్టు బ్లౌజ్‌

అందమే ఆనందం పెళ్లి కూతురు పట్టుచీరకు తగినట్లుగా బ్లౌజ్‌లుండాలి కదా! పెళ్లి కూతురు చీర అనగానే మనమదిలో కంచిపట్టు పేరు మెదులుతుంది. కంచిపట్టు అందం రెట్టింపులుగా కనిపించా

Read more