వజ్రాల మెరుపుల సంగతులు

వజ్రాల అందం, ఆకర్షణ వాటి మెరుపులో ఉంటుంది. కాబట్టే వజ్రాల నగల ఎంపికలో రాళ్ల మెరుపుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఇందుకు వజ్రాల కలర్‌ గ్రేడింగ్‌ మీద కూడా

Read more

డిజైనర్ జాకెట్టు

ఈ కాలంలో కూడా అమ్మాయిలు చీరపై మోజు పెంచుకుంటున్నారు. చీరలకు వేసుకునే బ్లవుజ్‌లు ట్రెండీగా ఉండేలా ఎంచుకుంటున్నారు. సంప్రదాదాయ సొగసులకి ఆధునిక సొబగులు అద్దిన నయా ట్రెండ్‌

Read more

డైమండ్‌ జాకెట్‌ కుట్టేవిధానం

డైమండ్‌ జాకెట్‌ కుట్టేవిధానం దీనికి ఫ్రంట్‌, బ్యాక్‌ పాత బ్లౌజ్‌ కొలతలే, చేతులు కూడా అదే ప్రకారం కట్‌ చేసుకోవాలి. కాకపోతే దీనికి స్క్వేర్‌నెక్‌ దగ్గర డైమండ్‌

Read more