స్టైలిష్ లుక్ గా కనిపించే వంకీ బ్లౌజులు!

ఫ్యాషన్ .. ఫ్యాషన్ .. చీరలు ఏవైనా ఆధునికత, తమదైన ప్రత్యేకత ఉండాలనుకుంటింది ఈ తరం.. వాళ్లకు దృష్టిలో పెట్టుకుని వచ్చినవే ఈ వంకీ బ్లౌజులు ..

Read more

వజ్రాల మెరుపుల సంగతులు

వజ్రాల అందం, ఆకర్షణ వాటి మెరుపులో ఉంటుంది. కాబట్టే వజ్రాల నగల ఎంపికలో రాళ్ల మెరుపుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఇందుకు వజ్రాల కలర్‌ గ్రేడింగ్‌ మీద కూడా

Read more