చీరెకు తగ్గట్టు బ్లౌజ్‌

అందమే ఆనందం పెళ్లి కూతురు పట్టుచీరకు తగినట్లుగా బ్లౌజ్‌లుండాలి కదా! పెళ్లి కూతురు చీర అనగానే మనమదిలో కంచిపట్టు పేరు మెదులుతుంది. కంచిపట్టు అందం రెట్టింపులుగా కనిపించా

Read more

స్కార్ఫ్‌ : శీతాకాలంలో ఎంతో సౌకర్యం

జీన్స్‌, షర్ట్‌పైకి అమ్మాయిలు స్కార్ఫ్‌ వేసుకుంటారు. స్కార్ఫ్‌లు ఇప్పుడు కొత్త లుక్‌తో కనికట్టు చేస్తున్నాయి. భిన్నమైన రంగుల్లో, పూలు, మొగ్గల హంగులతో ఆకట్టుకుంటాయి. అమ్మాయిల మెడకు ధరించే

Read more