స్టైలిష్ లుక్ గా కనిపించే వంకీ బ్లౌజులు!

ఫ్యాషన్ .. ఫ్యాషన్ .. చీరలు ఏవైనా ఆధునికత, తమదైన ప్రత్యేకత ఉండాలనుకుంటింది ఈ తరం.. వాళ్లకు దృష్టిలో పెట్టుకుని వచ్చినవే ఈ వంకీ బ్లౌజులు ..

Read more

వెన్నంటే రూపాలు

ఫ్యాషన్‌ ఫ్యాషన్‌… చేనేత జ్లౌజుల డిజైన్లు కేన్వాన్‌ మీదే చిత్రకళ ఉండాలని నియమం ఏముంది? బ్లౌజ్‌ వెనుక భాగాన్ని కూడా కళాత్మక వేదిక చేయొచ్చు. దేశీయమైన కళను

Read more