వెన్నంటే రూపాలు

ఫ్యాషన్‌ ఫ్యాషన్‌… చేనేత జ్లౌజుల డిజైన్లు కేన్వాన్‌ మీదే చిత్రకళ ఉండాలని నియమం ఏముంది? బ్లౌజ్‌ వెనుక భాగాన్ని కూడా కళాత్మక వేదిక చేయొచ్చు. దేశీయమైన కళను

Read more