డబుల్‌ శారీస్‌

ఫ్యాషన్‌ ఫ్యాషన్‌

Double Sarees
Double Sarees

రెండు చీరలు కలిపి కట్టేస్తున్నారు.. దగ్గరి బంధువుల ఇంట్లో శుభకార్యానికి వెళ్లింది శారద. దాని కోసం కట్టుకోవడానికి రెండు చీరలు నచ్చాయి. ఇది కట్టుకోవాలా, అది కట్టుకోవాలా అని చాలాసేపు ఆలోచించింది. ఇంతలో తన ఫ్రెండ్‌ పావని వచ్చింది.

ఎంచక్కా రెండూ ఒకేసారి కట్టుకో ఇప్పుడదే ఫ్యాషన్‌ కదా అంది పావని. దాంతో తనకు నచ్చిన రెండు చీరలూ ఒకేసారి కట్టుకొని పార్టీలో సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎట్రాక్షన్‌గా మారిపోయింది శారద. నిజమే ఇప్పుడు రెండు చీరలు కలిపి కట్టుకోవడమే కొత్త ట్రెండ్‌.

ఒకదానితో మరొకటి మ్యాచయ్యేలా, లేదా మంచి కాంట్రాస్ట్‌ ఉండేలా రెంటినీ ఎంచుకుని మ్యాచయ్యేలా, లేదా మంచి కాంట్రాస్ట్‌ ఉండేలా రెంటినీ ఎంచుకుంటున్నారు.

Double Saree-
Double Saree

ఒకదాన్ని లెహంగాలా వచ్చేలా నడుం చుట్టూ సగందాకా కుచ్చులతో పెట్టేసి, రెండో దాన్ని మరో సగానికి ఇంకో చీరతో కుచ్చులు పోసిదాన్నే పమిటలా వేసుకుంటున్నారు.

ఇది ఎలా కట్టుకోవాలి అన్నది యూట్యూబ్‌లో చూసి ఎవరైనా సులభంగా నేర్చుకోవచ్చు. మీరూ ఓసారి ప్రయత్నించి చూడండి. అంచుపైకొచ్చింది.

ఇప్పటిదాకా మనసు స్కర్టులూ, లంగాలకు అంచులంటే పాదాల దగ్గర ఉండేవే తెలుసు.

ఎంత కుచ్చుకావాలనుకున్నా మనం చుట్టూ మాత్రం కిందవైపు వేసుకునేవాళ్లం. అయితే అందుకు భిన్నంగా ఒక పక్కగా నడుం దాకా అంచు ఉండేలా స్కర్టులు వస్తున్నాయి ప్పుడు.

కిందివైపు మామూలుగానే అంచు ఉండేవి ఇవి కుచ్చుపోసినట్టు పైదాకా కూడా అంచు కనిపించేలా రూపొందుతున్నాయి.

వీటిని ఇష్టాన్ని బట్టి ఎడమవైపూ లేదా కుడివైపూ ఉంేలా కుట్టించుకుం టున్నారు. నడిచిన ప్పుడు ఈ కుచ్చులు కదులుతూ పద్మంలా స్కర్టు విచ్చుకుం టుందని పద్మస్కర్ట్‌ని కొందరు పిలుస్తున్నారు.

స్కర్టు ని కొత్తగా ధరించాలనుకుంటే ఈ రకానికి ఓటేయాల్సిందే.

తాజా బిజినెస్‌ వార్తల కోసం: https://www.vaartha.com/news/business/