ఏపీలో పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు ఎప్పటి నుండి అంటే..

ఏపీ ప్రభుత్వం దసరా సెలవులను ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్‌ 26 నుంచి అక్టోబర్‌ 6వ తేదీ వరకు దసరా సెలవులను ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. క్రిస్టియన్‌, మైనారిటీ పాఠశాలలకు మాత్రం అక్టోబర్‌ 1 నుంచి 6వ తేదీ వరకు సెలవులను ప్రకటించింది. అక్టోబర్‌ 07 న పాఠశాలలు పునః ప్రారంభం కానున్నాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది.


ఇక తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 8వ తేదీ వరకు మొత్తం 13 రోజులు దసరా సెలవులుగా వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్ 25, అక్టోబర్ 9వ తేదీన ఆదివారం అవడంతో మొత్తం 15 రోజులు సెలవు దినాలుగా ఉంటాయని తెలిపింది. విద్యా సంస్థలు తిరిగి అక్టోబర్ 10వ తేదీన అంటే సోమవారం ప్రారంభం అవుతాయని విద్యా శాఖ స్పష్టం చేసింది.