కార్యాలయాల్లో ఫోటోలు అవసరం లేదు

గోడలపై ఫోటోలను వద్దన్న ఉక్రెయిన్‌ దేశాధ్యక్షుడు ప్రపంచదేశాల్లో దేశాధ్యక్షులు, ప్రధానమంత్రులు గాని ఐనప్పుడు వారి చిత్రపటాలను ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఉంచుతారు. ఇది చాలా దేశాల్లో అమలవుతున్న సాంప్రదాయం.

Read more