వెరైటీ వంటకాలు : నిప్పట్టు

రుచి : నోరూరుంచే వంటకాలు తయారు చేయటానికి కావాల్సినవి : పల్లీలు , సెనగ పప్పు -అర కప్పు, బియ్యం పిండి -2 కప్పులు, మైదా పిండి-

Read more

మంచి చికెన్ పచ్చడి

రుచి: వెరైటీ వంటకాలు చికెన్ పచ్చడి చేసుకోవటానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.. మొదటిది చికెన్ బోన్ లెస్ చికెన్ పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది.. ఎముకలు లేని కోడి

Read more