వెరైటీ వంటకాలు : నిప్పట్టు

రుచి : నోరూరుంచే వంటకాలు తయారు చేయటానికి కావాల్సినవి : పల్లీలు , సెనగ పప్పు -అర కప్పు, బియ్యం పిండి -2 కప్పులు, మైదా పిండి-

Read more