మీసేవ కేంద్రానికి లక్ష జరిమాన

ఒంగోలు :  ఒంగోలు జాయింట్ కలెక్టర్ ఆదేశం ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరల కన్నా అధిక రేట్లు వసూలు చేసినందుకు ఈ జరిమాన విధించారు. 9 మంది మీ

Read more