నీతి కథ : కరోనా వైరస్‌

అవగాహన కథ ఆఫీసు నుండి అప్పుడే వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాడు శ్యామ్‌. వెళ్లి తినడానికి ఫ్రెష్‌ అయి రండి అంటూ లోపల నుండి బయటకు వచ్చింది రమ్య.

Read more

నీతి కథ : సమయపాలన

రాజు 10వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అతడు చదువులో తెలివైన విద్యార్థి. కానీ అతనిలో ఒక బలహీనత ఉంది. పాఠశాలకు రోజూ ఆలస్యంగా వచ్చేవాడు. రోజూ ఆలస్యంగా లేవడమే

Read more

నీతి కథ : చివరికి మిగిలేది

ఒక ఊరిలోకి గంగడు అనే గజదొంగ అనుచరులతో వచ్చాడు. ఓ పెద్ద ఇంట్లోకి అర్ధరాత్రి ప్రవేశించాడు. ఆ ఇల్లు ఖాళీగా ఉంది. ఆ ఇంట్లో మనుషులూ లేరు.

Read more

వయసుకు మించిన సాహసాలొద్దు

నీతి కథ వంశీ చిన్ననాటి నుంచే వయసుకు మించిన తెలివితేటలు గలవాడు. అతని తల్లిదండ్రులు అతనికి చిన్న వయసు నుంచే శ్లోకాలు, భక్తిగీతాలు, దేశభక్తి గీతాలు నేర్పారు.

Read more

నీతి కథ: ముగ్గురు మిత్రులు

అది ఒక అడవి. అడవి అన్నాక జంతువులు, పక్షులు సమస్త జీవరాశులు ఉంటాయి కదా! ఈ అడవిలోను కొన్ని కోతులు ఉన్నాయి. ఒక కోతి అటుగా పోతున్న

Read more

నీతి కథ: అలవికాని స్నేహం

మామయ్యా ఎంత చెప్పినా వినకుండా కౌశిక్‌ చెడ్డవారితో స్నేహం చేస్తున్నాడు వీటిని గట్టిగా కొట్టు అని ఫిర్యాదు చేసింది శ్రావ్య. ఏం ఎందుకు చెయ్యకూడదు? అని ఎందురు

Read more