బీట్‌రూట్‌తో కంటి సమస్యకు చెక్‌

నేత్రాల సంరక్షణ ‘కూరల్లోని కరివేపాకును పడేయొద్దు. అది కంటి చూపును బాగుచేస్తుంది. ఆకుకూరలు బాగా తింటే కళ్లద్దాలు రాకుండా ఉంటాయి’. ఇలా పిల్లలకు మనం చెప్తూ ఉంటాం.

Read more

బీట్‌రూట్‌తో కళ్లకు మెరుపు

కూరగాయలు-ఆరోగ్యం ‘కూరల్లోని కరివేపాకును పడేయొద్దు. అది కంటిచూపును బాగుచేస్తుంది. ఆకుకూరలు బాగా తింటే కళ్లద్దాలు రాకుండా ఉంటాయి. ఇలా పిల్లలకు మనం చెప్తూ ఉంటాం. అయితే, ఆలాంటి

Read more

కానుక

కానుక బీట్‌రూట్‌ రసంలో ముంచిన దూదిని రెండు చెవ్ఞల్లోనూ పెట్టుకుంటే ఎంతటి తలనొప్పయినా వెంటనే తగ్గిపోతుంది. గాయం మీద కొబ్బరి నూనె రాస్తే పుండుపై కట్టిన చెక్కు

Read more

బీట్‌రూట్‌ పూరీ

బీట్‌రూట్‌ పూరీ కావలసినవి: బీట్‌రూట్‌ దుంప-ఒకటి గోధుమపిండి-పావ్ఞకిలో ఉప్పు-తగినంత, నూనె-సరిపడా తయారుచేసే విధానం ముందుగా బీట్‌రూట్‌ని శుభ్రంగా కడిగి తొక్కతీసి ముక్కలు కోసుకోవాలి. ఒక విజిల్‌ వచ్చే

Read more