గణేశుడి చరిత్ర

ఆధ్యాత్మిక చింతన పూర్వకాలంలో గజాసురుడనే రాక్షసుడు శివుని కోసం ఘోర తపస్సు ఏసి ఆయన ఎల్లప్పుడూ తన కడుపులో ఉండిపోవాలని కోరుకుంటాడు. అందుకు శివుడు కూడా అంగీకరిస్తాడు.

Read more

గణపతి ఆరాధనే ముక్తిసాధనకు మార్గం

ఆధ్యాత్మిక చింతన శుక్లాంబరధరమ్‌ విష్ణుం శశివర్ణమ్‌ చతుర్భుజమ్‌ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్‌ సర్వవిఘ్నోప శాంతయేఅగజానన పద్మార్కమ్‌ గజానన మహర్నిశమ్‌అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే… అంటూ ఏ పూజ చేస్తున్నాముందుగా ఆదిదేవుడైనగణనాధుని ప్రార్థిస్తూ

Read more

దేశవ్యాప్తంగా నిరాడంబరంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు

ఖైరతాబాద్ గణేషుడు కూడా ఈ ఏడు 9 అడుగులకే పరిమితం New Delhi: దేశవ్యాప్తంగా  వినాయక చవితి ఉత్సవాలు కరోనా కారణంగా నిరాడంబరంగా జరుగుతున్నాయి. దేశంలోని అన్ని

Read more