కూరగాయలతో పొట్ట తగ్గించుకోండి

ఆహారం ఆరోగ్యం కొంత మందికి పొట్ట వద్ద కొవ్వు పేరుకుపోయి, చూడటానికి ఎబ్బెట్టుగా అన్పిస్తుంది. అయితే కూరగాయలతోనే ఈ కొవ్వును తగ్గించుకోవచ్చు.కొవ్వును కరిగించేందుకు గుమ్మడికాయ తీసుకోవటం మంచిది.

Read more

కడుపులో గడబిడ

కడుపులో గడబిడ కడుపు మొత్తం గ్యాస్‌తో ఉబ్బి ఉండి, కడుపులో నొప్పిగా ఉంటుంది. విరేచనము వచ్చినట్లుగా ఉంటుందిని రాదు. ఒక వేళ విరేచనం అయితే వరుసగా అవ్ఞతుంటాయి.

Read more