తగ్గిన బంగారం ధరలు

హైద‌రాబాద్ బులియ‌న్ మార్కెట్ లో 10 గ్రా. (22 క్యా) రూ. 44,350 Hyderabad: బంగారం ధరలు తగ్గాయి. అసలే శ్రావణ మాసం లో బంగారం ధర

Read more

హైదరాబాద్ లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రా. బంగారం ధర రూ. 44,110

కిలో వెండి ధర రూ.73,400 Hyderabadi: బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్ లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.

Read more

హైదరాబాద్ లో 10 గ్రా. బంగారం(22 క్యా) రూ. 44,850

వెండి కిలో రూ.75,100 Hyderabad: దేశంలో తాజాగా బంగారం ధరలు పెరిగిపోయాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్ ధరల ప్రకారం 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధరరూ.

Read more

పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు

10 గ్రా.(22 క్యారెట్ల) ధర రూ. 46,100 Mumbai: దేశంలో తాజాగా బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. 10 గ్రాముల బంగారం (22 క్యారెట్ల) ధర రూ.

Read more