పసుపుతో నొప్పులు దూరం

ఇంటింటి చిట్కా వైద్యం భారతదేశంలో విస్తృతంగా ప్రజలందరు ఉపయోగించే ఆరోగ్యకరమైన పదార్థాలలో పసుపు ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో తెలిసిందే. పసుపులోని అత్యంత శక్తివంతమైన కర్కుమిన్‌ పదార్థాం ఉండడం ద్వారా

Read more

హాయిగా నిద్రపోతే నొప్పి మాయం

ఆరోగ్య భాగ్యం తలనొప్పిగా ఉంది అంటే కాసేపు కళ్లు మూసుకుని పడుకో కాస్తనిద్రపడితే నొప్పి తగ్గుతుంది అనడం వింటుంటాం. అంతేకాదు, చిరాకుగా ఉన్నా మనసులో బాధగా ఉన్నా

Read more