అణ్వస్త్రాల పడగ నీడలో ప్రపంచం

అణ్వస్త్రాల పడగ నీడలో ప్రపంచం మానవాళి భద్రతను ప్రమాదపుటంచుల్లోకి నెడుతున్న అణ్వస్త్రాలను చట్టబద్ధమైన ఒప్పందం ద్వారా ప్రపంచదేశాలు నిర్మూలించాలని కృషి చేస్తున్న ‘ఐకెన్‌కు 2017 నోబెల్‌ శాంతి

Read more