పోషకాల పుట్ట గొడుగులు

ఆహారం-ఆరోగ్యం పుట్టగొడుగుల్లో కేలరీలు, పిండి, కొవ్వు పదార్థాలు తక్కువ. ఇందులో పీచు పదార్ధం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి కొలెస్ట్రాల్‌ స్థాయులు అదుపులో ఉంచి గుండెనిఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. బరువు

Read more