శీతాకాలంలో మృదువైన అధరాల కోసం

అందమే ఆనందం శీతాకాలం వచ్చేసింది .. ఈ సీజన్ ప్రభావానికి పెదాలు పొడారి , పగిలిలో పోయినట్టుగా మారతాయి. ఇలాంటప్పుడు ఇంట్లోనే సహజ సిద్దమైన పదార్ధాలతో మృదువుగా

Read more

పెదవులకు న్యూడ్‌ కలర్‌

న్యూడ్‌ లిప్‌ కలర్‌ అనేది లిప్‌స్టిక్‌ షేడ్స్‌లో ప్రత్యేకమైనది. స్మోకీ ఐస్‌ లేదా డ్యూ మేకప్‌తో సహా ఏ లుక్‌ మీదకైనా న్యూడ్‌ లిప్‌స్టిక్‌ చాలా బాగా

Read more

పెదాలకూ కాస్మటిక్‌ సర్జరీ

పెదాలకూ కాస్మటిక్‌ సర్జరీ ఆకర్షణీయంగా, మంచిరంగుతో మీ పెదాలు తాజాగా కనిపించడానికి, అందంగా పలకరించేందుకు మీకు కావలసింది ‘లిప్‌ ప్లంపింగ్‌. కళ్లు తర్వాత పెదాలను అందానికి ప్రతీకలుగా

Read more

ఎర్రని పెదాల కోసం…

  ఎర్రని పెదాల కోసం… కొందరి పెదవులు నల్లగా కాంతివిహీనంగా కనిపిస్తే మరికొందరివి తరచూ పగిలిపోవడం పెద్ద సమస్య. ఇలాంటివేం లేకుండా అందమైన పెదాలు సొంతం అవ్వాలంటే

Read more

తాజా పెదాల కోసం లిప్‌ పంప్లింగ్‌

తాజా పెదాల కోసం లిప్‌ పంప్లింగ్‌ ఆకర్షణీయంగా, మంచిరంగుతో మీ పెదాలు తాజాగా కనిపించడానికి, అందంగా పలకరించేందుకు మీకు కావలసింది ‘లిప్‌ ప్లంపింగ్‌. కళ్లు తర్వాత పెదాలను

Read more

నల్లని పెదవులు ఎర్రగా…

నల్లని పెదవులు ఎర్రగా… వెన్నపూస రాస్తే పెదవ్ఞల పగుళ్లు పోతాయి.మార్కెట్‌లో చాప్‌స్టిల్‌ అని అమ్ముతారు. అది అప్లయి చేసినా పగలవు. పీనట్‌ బట్టర్‌ కాని కోకోబట్టర్‌ కాని

Read more

పెదవులు చెప్పే నిజాలు

పెదవులు చెప్పే నిజాలు చైనాలో ఫేస్‌రీడింగ్‌లో భాగంగా పెదవుల ఆకారాన్ని బట్టి వ్యక్తుల మనస్తత్వాన్ని అంచనా వేసి చెబుతారు. పెదవ్ఞల ఆకారం ఆయా వ్యక్తులతత్వాన్ని విప్పి చెబుతుందని

Read more

నల్లని పెదవ్ఞలు ఎర్రగా…

నల్లని పెదవ్ఞలు ఎర్రగా… వెన్నపూస రాస్తే పెదవ్ఞల పగుళ్లు పోతాయి మార్కెట్‌లో చాప్‌స్టిల్‌ అని అమ్ముతారు. అది అప్లయి చేసినా పగలవ్ఞ. పీనట్‌ బట్టర్‌ కాని కోకోబట్టర్‌ కాని

Read more