వీటిని ఫ్రిజ్ లో పెడుతున్నారా?

వంటగది చిట్కాలు కనిపించిన ప్రతి ఆహారాన్ని ఫ్రిజ్ లో పెట్టేయటం మనలో చాలా మందికి అలవాటు.. కానీ, కొన్ని పదార్ధాలను ఇలా పెట్టటం వలన లాభం కంటే

Read more

స్టీల్ పాత్రలకు బంగారు మెరుపులు

వంటింట్లో ఆకర్షణీయమైన వస్తువులు స్వర్ణకాంతులతో మెరిసిపోయే కప్పుల్లో టీ పోసి, ఆ పక్కనే అదే పసిడి మెరుపుల ప్లేట్లలో స్నాక్స్‌ పెట్టి ఇంటికొచ్చిన అతిథులకు అందిసుతంటే వారి

Read more