కాఫీ టేబుల్లోనే ఫ్రిజ్‌

ఇంట్లో కొత్త వస్తువులు ఉదయం కాఫీ తాగుతూ పేపర్‌ చదవడం దగ్గర్నుంచి టివి చూడాలన్నా, కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలన్నా కాఫీ టేబుల్‌ ఎదురుగా ఉన్న సోఫాలో వాలిపోతాం.

Read more

ఫ్రిజ్‌ విద్యుత్‌ ఆదా

ఫ్రిజ్‌ విద్యుత్‌ ఆదా ఒకే ఇంట్లో ప్రతి పది సంవత్సరాలకు కరెంటు వినియోగం రెండు నుంచి మూడు రెట్లు పెరుగుతోంది. ఫ్రిజ్‌ నిర్వహణకయ్యే కరెంటు వినియోగంలో ఎక్కువశాతం

Read more