వీటిని ఫ్రిజ్ లో పెడుతున్నారా?

వంటగది చిట్కాలు కనిపించిన ప్రతి ఆహారాన్ని ఫ్రిజ్ లో పెట్టేయటం మనలో చాలా మందికి అలవాటు.. కానీ, కొన్ని పదార్ధాలను ఇలా పెట్టటం వలన లాభం కంటే

Read more

కాఫీ టేబుల్లోనే ఫ్రిజ్‌

ఇంట్లో కొత్త వస్తువులు ఉదయం కాఫీ తాగుతూ పేపర్‌ చదవడం దగ్గర్నుంచి టివి చూడాలన్నా, కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలన్నా కాఫీ టేబుల్‌ ఎదురుగా ఉన్న సోఫాలో వాలిపోతాం.

Read more