చేతికి సెలైన్ తో ఇలియానా..ఫ్యాన్స్ లో ఖంగారు

ఈ మధ్య వరుస పెట్టి హీరోయిన్లంతా రకరకాల వ్యాధిలా బారినపడుతూ సినిమాలకు దూరం అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పోకిరి ఫేమ్ ఇలియానా సైతం చేతికి సెలైన్ కనిపించేసరికి

Read more