వేసవిలో బార్లీ నీళ్లు..బోలెడు ప్రయోజనాలు !

ఆహారం, ఆరోగ్యం బార్లీ నీళ్లతో చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి . వీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది . ఇది కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గించటంలో సాయపడుతుంది. గట్

Read more