ఎండాకాలంలో ఆహారం పాడవకుండా..

వంటింటి చిట్కాలు ఎండలు పెరుగుతున్నాయి… వేడికి త్వరగా ఆహారం పాడటం ఈ కాలంలో పెద్ద సమస్య… దీన్ని ఎలా అధిగమించ వచ్చో చూద్దాం..వెల్లుల్లిలో యాంటీ వైరల్ గుణాలెక్కువ…

Read more