బ్రష్‌ ఎక్కువ చేస్తే చాలా డేంజర్‌!

అలవాట్లు-ఆరోగ్యం ఉదయం బ్రష్‌ చేసిన తర్వాతే అందరూ తమరోజువారి పనులను ప్రారంభిస్తారు. ఇక రాత్రి మళ్లీ బ్రష్‌ చేసిన తర్వాత నిద్రపోతారు. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత.. రాత్రి

Read more

మెరిసే పంటి తీరు

దంత సంరక్షణ పళ్లు తెల్లగా మారేందుకు పసుపులో నీరుపేస్ట్‌లా చేసి బ్రష్‌తో మృదువుగా పళ్లపై తోమాలి. బ్రష్‌ చేశాక అయిదు నిమిషాలు అలా వదిలేయాలి. తరువాత చల్లని

Read more

దంతాల పటుత్వానికి

ముల్లంగి గింజలను రోజుకు ఒకసారి నోట్లో వేసుకుని నముతూ ఉంటే దంతాలు గట్టిపడతాయి. పొగడ చెట్టు బెరడును నమిలితే, కదిలే దంతాలన్నీ గట్టిపడడంతో పాటు తెల్లగా మెరుస్తాయి.

Read more