జూలైలో శ్రీవారి హుండీకి భారీ ఆదాయం

జూలై నెలలో 139.45 కోట్ల ఆదాయం, రికార్డు స్థాయిలో కానుకలు సమర్పించుకున్న భక్తులు తిరుమలః తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది . భక్తులు సమర్పించుకున్న కానుకల ద్వారా

Read more

భగవంతుని దర్శనం

ఆధ్యాత్మిక చింతన భగవంతుడు కనపడుటలేదని మానవులు బాధపడుచున్నారు. భగవంతుడు ఉన్నాడా లేడా ! ఉంటే తప్పక కనబడాలి కదా అని విచారణ చేయుచున్నారు. ఇందుకు కలడు అందురు,

Read more