ఆల్‌ ఇన్‌ వన్‌

వంటింటి చిట్కాలు వంట పొయ్యి మీద నుంచి స్టవ్‌ మీదకు, స్టవ్‌ మీద నుంచి ఎలక్ట్రిక్‌ గాడ్జెట్స్‌ మీదకు వచ్చిన తర్వాత అంతా సులభమై పోయింది. ఇప్పుడు

Read more

కుక్కర్‌తో జాగ్రత్త

కుక్కర్‌తో జాగ్రత్త కుక్కర్‌తో ఇబ్బందులు ఏర్పడకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే… కుక్కర్‌లో కొలత ప్రకారం నీటిని పోయాలి. కంటైనర్స్‌ ఒరగకుండా సరిగ్గా అమర్చాలి. పాత్రలు ఒరిగితే అందులోని

Read more

కుక్కర్‌ విజిల్‌తో జాగ్రత్త

కుక్కర్‌ విజిల్‌తో జాగ్రత్త కుక్కర్‌తో ఇబ్బందులు ఏర్పడకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే… కుక్కర్‌లో కొలత ప్రకారం నీటిని పోయాలి. కంటైనర్స్‌ ఒరగకుండా సరిగ్గా అమర్చాలి. పాత్రలు ఒరిగితే

Read more