చెలి కానుక

మహిళలకు చిట్కాలు గులాబ్‌ జామ్‌ చేసినప్పుడు చక్కెర ఎక్కువగా మిగిలితే అందులో వేయించిన గోధుమరవ్వ వేసి ఉడికించి హల్వా చేసుకోవచ్చు. బెల్లంతో శనగపప్పు ఉండలు చేసేటప్పుడు బెల్లంలో

Read more

చెలి కానుక

చెలి కానుక తలలో పేలు ఉన్నవాళ్లు దిండుపై ముందుగా కొన్ని తులసి ఆకులను పరుచుకొని ఆపై ఓ పలచని వస్త్రం వేసి నిద్రపోతే పేలు పత్తాలేకుండా పోతాయి.

Read more