జూలై 14న దుర్గమ్మకు బంగారు బోనం, పట్టువస్త్రాలు

హైదరాబాద్‌: భాగ్యనగర మహాంకాళి అమ్మవారి ఆలయం తరఫున బెజవాడ కనకదుర్గమ్మకు వచ్చేనెల 14న బంగారు బోనం, పట్టు వస్త్రాలను సమర్పిస్తామని భాగ్యనగర శ్రీ మహాకాళి అమ్మవారి జాతర,

Read more

అమ్మదీవెనకు లష్కర్‌ బోనం

అమ్మదీవెనకు లష్కర్‌ బోనం బోనాలు: బోనం అంటే భోజనం. తమ మొక్కుల్ని తీర్చుకోవడమే కాదు, తమకు అన్నాన్నిస్తున్న తల్లికి కృతజ్ఞతాసూచకంగా, పవిత్రమైన బోనం కుండలో భోజనాన్ని వండి

Read more