జ్ఞాపక శక్తిని పెంచే వేరుశనగ..

ఆహారం ఆరోగ్యం ప్రయాణాల్లో పల్లీలు తింటూ ఉంటాం..ఐవి రుచిగానే ఉంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి. వేరుశెనగ పప్పుల్లో .. ఐరన్ , కాపర్, ఫోలేట్, భాస్వరం, మాంగనీసు, మెగ్నీషియం

Read more