150 సంవత్సరాల తరువాత గురుపౌర్ణమి రోజు గ్రహణం

హైదారాబాద్‌: సుమారు 150 సంవత్సరాల తరువాత గురుపౌర్ణమి నాడు చంద్రగ్రహణం వస్తోంది. 1870, జూలై 12 తరువాత గురుపౌర్ణమి నాడు గ్రహణం ఏర్పడటం ఇదే తొలిసారి. ఈ

Read more

ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్నవారే ఆత్మానుభూతిని పొందుతారు

యమధర్మరాజు చెప్పిన కొలది సందేహనివృత్తి చేసుకుంటూ యున్న నచికేతున్ని చూసి ప్రసన్నుడైన యముడు ఇలా చెప్పతొడగెను. కర్మఫల రూపనిధి అనిత్యమైనది. ఆత్మనిత్యమైనది. అనిత్యసాధనముల ద్వారా ఆత్మ జ్ఞానము

Read more

శ్రీశంకర భగవత్పాదులు

పరమేశ్వరుడు మానవజాతికి జ్ఞానభిక్ష పెట్టుటకై కృతయుగమున దక్షిణామూర్తి రూపమున, ద్వాపరయుగమున వేదవ్యాస రూపమున, కలియుగమున శ్రీ శంకర భగవత్పాద రూపమున అవతరించెనని భారతీయుల విశ్వాసం. శ్రీ శంకర

Read more

వ్యర్ధ ప్రసంగాలొద్దు

వృధా ప్రసంగాలను సాధకుడు చెయ్యకూడదు. పదిమంది ఒకచోట చేరితే మాట్లాడుకునేది మూడే విషయాలు. ఒకటి విషయసుఖాలు, రెండు మిత్రులు, మూడు శత్రువ్ఞలు. ఎవరు మాట్లాడుకున్నా ఈ మూడింటిని

Read more

ప్రతినిధులు

సాయిసచ్చరిత శ్రవణమనే సాగరాన భక్తి ప్రేమామృతమనే అలలు లేస్తాయి. వానిలో మరలమరల మునకలు వేస్తే జ్ఞానరత్నాలు లభిస్తాయి. జ్ఞానరత్నాల కోసం మరల మరల మునకలు వేయవలసినదే. సచ్చరితలోని

Read more

ఆధ్యాత్మికత వాస్తవరూపం ఏమిటి?

ఆధ్యాత్మిక ఉద్యమం 1936-1937 సంIIలోనే చాలా కొద్దిమంది సభ్యులతో సత్సంగంగా ఆరంభమై సర్వ ఆత్మలను ఒక దగ్గరకు చేర్చింది. నిరాఖారు జ్యోతిబిందు స్వరూపుడైన పరమాత్మ శివబాబా ఆజ్ఞానుసారం

Read more

భారతంలో భీముడు

శౌర్యప్రతాప పరాక్రమాలకు ప్రతీకలుగా పంచపాండవ్ఞలైన ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల సహదేవ్ఞలు, వ్యాసవిరచిత మహాభారతంలో మహానుభావ్ఞలుగా, మహిలో వినుతిగాంచిన పురాణ ప్రముఖులు. అతి బలాఢ్యులై చేతిలో గదాయుధంతో

Read more

ధర్మావగాహన ఉండాలి

ధర్మాచరణలోనే దైవశక్తి సమకూరుతుంది. ధర్మాచరణ సాగాలి అంటే ధర్మావగాహన ఉండాలి. అట్టి అవగాహనను శాస్త్రాలు అందిస్తాయి. చెబుతాయి. ఈ చెప్పే విధానములో ఉండే ప్రత్యేకతలను బట్టి ఒకే

Read more

ప్రేమలోనే భక్తి ఉంది

నూనె తలకు రాసుకొని సీసాకు మూతపెట్టడం మరచిపోతూ ఉంటారు కొందరు. స్నానాల గదికి వెళ్లే ముందు లైట్‌ వేసుకొని, తిరిగి వచ్చిన తరువాత స్విచ్‌ఆఫ్‌ చేయటం మరిచిపోతారు

Read more

సహనంతో ప్రాణాలు వదిలిన సన్యాసి

సాయిబాబా బోధించిన శ్రద్ధ, సహనాల పరిధి ఎల్లలు లేనిది. ఉదాహరణకు ‘సహనం అనే పదాన్ని తీసుకుంటే హద్దులు లేనిదిగా కనిపిస్తుంది. ‘సహనం సద్గుణాలకు గని అంటారు సాయిబాబా

Read more