మహిమలో తాను వెలిగితేనే మార్పు సాధ్యం!

గృహానికి యజమాని ఉన్నట్లుగానే విశ్వానికి దేవుడు యజమానిగా ఉన్నాడు. గృహం విశ్వంలోనిదే. విశ్వాని వేరు కానిదే. అలాంటప్పుడు గృహం కూడా భగవంతునిదే. నేను అద్దెకు ఉంటున్నాను. అంటే

Read more

ముక్తికి సోపానం

ఆత్మజడమైనచో ఘటము వలె అచేతనమగును. జ్ఞాన రూపమును జ్ఞానాశ్రయమును అంగీకరింపవలయును. అన్నదే బౌద్ధమతము బౌద్ధ దర్శనము బుద్ధ ప్రణీతము. ”అసద్వాఇదమగ్ర ఆసీత్‌, విజ్ఞానం యజ్ఞం తనుతే ప్రజ్ఞాన

Read more

నిరాశను వీడి దేవుడిని వెంబడించు..

‘తమ దోషముచేత హీనదశనొందిరి. అయినను వారి రోదనము తనకు వినబడగా వారికి కలిగిన శ్రమను ఆయన చూచెను. వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొనెను..వారియెడల

Read more

బిడ్డను మరచిన తల్లి

మహాత్ముల జీవితాలు అసాధారణ సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. సాయిబాబా సాహిత్యంలో కూడా అటువంటివి ఉన్నాయి. షిర్డీకి కొద్దిదూరంలో ఉన్న ఒకరిద్దరు భక్తుల ఇండ్లకు సాయిబాబా వెళ్లేవారు. నానాసాహెబ్‌

Read more

పరిజ్ఞానం కన్నా ఆత్మజ్ఞానం మిన్న

జార్ఖండ్‌కు చెందిన రామఘడ్‌ కైంట్‌ డబ్బే జీవితం, డబ్బే పరమావధిగా గడిచింది. ఇంట్లో కుటుంబసభ్యులను కూడా మరిచి డబ్బు వెంట పడ్డాడు. డబ్బుతోనే ఆనందం, సుఖం ఉంటుందని

Read more

భగవంతుడే యోగక్షేమాలను చూస్తాడు

ప్రారబ్దవశాత్తు లభించిన దానితో తృప్తి చెందాలి. జీవ్ఞడు గతంలో నాటిన కర్మబీజాలే వర్తమానంలో ఫలిస్తూ ఉన్నాయి. సంచితకర్మలే ఈ జన్మలే ప్రారబ్ద ఫలాలుగా అందుతూ ఉన్నాయి. లేనిది

Read more

వినాయక చవితి.. పురాణ కథలు!

సూత మహాముని శౌనకాది మహామునులకు విఘ్నేశ్వరుని కథ ఇలా చెప్పాడు. ‘పూర్వము గజ రూపములో ఉన్న ఒక రాక్షసుడు పరమశివుని కొరకు ఘోరమైన తపస్సు చేసాడు. అతని

Read more

ఆత్మజ్ఞానోదయం

ఆధ్యాత్మ సాధన మానవ జీవితాలకు సుఖశాంతులను ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఆధ్యాత్మ భావన దైవభావనయే. ఈ భావన స్థిరపడాలంటే సాధన ముఖ్యం. ఈ సాధన ప్రారంభానికి పలు విషయాలను

Read more

మహనీయులే మనకు ఆదర్శం

గౌతమ బుద్ధుని ప్రియతమ శిష్యుడు పూర్ణకశ్యపుడు. ఏదో ఒక ప్రాంతానికి వెళ్లి ఆ ప్రాంత ప్రజలకు గౌతమబుద్ధుని నుంచి తాను తెలిసికొన్న విషయాలు చెప్పదలిచాడు. అనుమతించమని గౌతమబుద్ధుడిని

Read more

సర్వపాపాలు తొలగిపోవాలంటే?

లోకాలను మించి అతిలోక లావణ్యముతో లాస్యము చేసే లలితామణి లలితాంబికా. ఆమెయే లలితా పరమేశ్వరి. ఆమె గురించి మొదట తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎరుపు రంగు దుస్తులు

Read more