తల్లిలా ఆదరిస్తూనే ఉంటాడు

‘ఒకని తల్లి వానిని ఆదరించునట్లు నేను మిమ్మును ఆదరించెదను (యెషయా 66:13), ‘స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండ తన చంటిపిల్లను మరచునా? వారైన మరచుదురుగాని

Read more

పాపాల పాలవకు

సర్వలోకాల సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్‌ మానవ్ఞనికి శక్తియుక్తులను, స్వేచ్ఛా స్వాతంత్య్రాలను ఇచ్చి ఇట్టే వదలిపెట్టలేదు. అతని మార్గదర్శనం కొరకు గొప్ప ఏర్పాట్లు చేశాడు. ప్రవక్తలను పంపాడు. గ్రంథాలను

Read more

దగా అంటే అల్లాకు నచ్చదు

నేటి సమాజం అసంఖ్యాక సమస్యలకు, చెడులకు, దురలవాట్లకు ఆలవాలమైంది. దగా, మోసం, ద్రోహం సర్వసాధారణమైంది. కొందరైతే తమ మాటలతో, తమ వాగ్ధాటితో సత్యాన్ని అసత్యంగా, నిర్దోషిని నేరస్తునిగా

Read more

శ్రీ మద్రామాయణము

నహిసత్యాత్‌ పరోధర్మ: – సత్యానికి మించిన ధర్మంలేదు. ఇంతకూ సత్యమంటే ఏమిటి? వేదాంతులు ఏమేమో చెబుతారు. దాన్ని కొంతసేపు అలా ఉంచుదాం. అందరికీ అర్థమయేట్టు శాస్త్రాలు చెప్పేది

Read more

నిజం నిప్పులా ప్రకాశిస్తుంది

ధర్మరాజు వెలిబుచ్చిన ఎన్నెన్నో సందేహాలకు సరైన సమాధానా లనిచ్చి శాంతము చేకూరుస్తాడు. అంపశయ్యపై నున్న భీష్ముడు ధర్మరాజు వేసిన ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్నకు, భీష్ముడిచ్చిన సమాధానము 21వశతాబ్దంలో

Read more

జైన దర్శనం

జైన దర్శనమున ”జిన ప్రణీతము అనగా ప్రాణో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్‌ ”మనో వ్యజానాత్‌ మున్నగు వేదవాదములను అనుసరించి స్థూల శరీరారిక్తం స్థూల శరీరాంతర్గము, స్థూలశరీర సమాన పరిమాణక

Read more

దూషిస్తే ఏ పుణ్యం రాదు

ధర్మరాజు వెలిబుచ్చిన ఎన్నెన్నో సందేహాలకు సరైన సమాధానాలనిచ్చి శాంతము చేకూరుస్తాడు. అంపశయ్యపై నున్న భీష్ముడు ధర్మరాజు వేసిన ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్నకు, భీష్ముడిచ్చిన సమాధానము 21వశతాబ్దంలో నున్న

Read more

మార్పే సన్మార్గం

జార్ఖండ్‌కు చెందిన రామఘడ్‌ కైంట్‌ డబ్బే జీవితం, డబ్బే పరమావధిగా గడిచింది. ఇంట్లో కుటుంబసభ్యులను కూడా మరిచి డబ్బు వెంట పడ్డాడు. డబ్బుతోనే ఆనందం, సుఖం ఉంటుందని

Read more

భగవతికి రుణపడి ఉండాలి

జ్ఞానము రెండు విధాలు: 1. ప్రపంచ జ్ఞానము. 2. పారమార్థిక జ్ఞానము. పారమార్థిక జ్ఞానము నిత్యమైనది. ప్రపంచ జ్ఞానము అనిత్యమైనది. సరస్వతీదేవి జ్ఞానము పారమార్థికమైనది కనుక శుద్ధమైనది.

Read more

డంబాచారాలు పనికిరావు

నేడు సమాజంలో అసత్య ప్రచారాలు ఎక్కువవ్ఞతున్నాయి. ఒకనిలో ఏదైనా ప్రత్యేకతలో ప్రావీణ్యం ఉన్నట్లు ప్రసిద్ధి గాంచుతాడు. కాని నిజానికి అతనిలో ఆ ప్రత్యేకత ఉండదు. అతడు కేవలం

Read more