న్యాయస్థానాలకు 125 ఏళ్ల చరిత్ర ఉండడం ఎంతో విశేషం

విశాఖ: ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయడు విశాఖలో న్యాయస్థానాలు ఏర్పాటై 125 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించే వేడుకల్లో ఉపరాష్ట్రపతి ఈరోజు పాల్గొన్నారు. ఈ

Read more