21 నిమిషాల్లోనే అయిపోయిన తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనం టికెట్లు

రూ.300 టికెట్ల కోసం భక్తుల నుంచి విపరీతమైన స్పందన తిరుమలః శ్రీవారి భక్తులకు డిసెంబరు 23 నుంచి జనవరి 1 వరకు తిరుమల ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార

Read more